» ANA SAYFA
» VAKIF RESİMLERİ
» ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ
» SİLSİLE-İ ALİYYE
» KİTAP İNDİR
» VİDEO ARŞİVİ
» SESLİ YAYINLAR
» LiNKLER
» İRTİBAT
   » Bağış
Bağışlarınız için
HESAP NUMARALARIMIZ

  »  İrtibat

E-Posta 

bilgi@bulentgencervakfi.com 

Telefon 

+90 312 329 17 04

 
 
 
Hakikat Kitabevi Yayınları Türkçe Kitaplar
 
Mektûbât Tercemesi

İslâm âleminde İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin (Mektûbât)ı kadar kıymetli bir kitâb daha yazılmamışdır. 971 [m.1563] yılında doğmuş ve 1034 [m.1624] yılında vefât etmiş olan, Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslâmın bekçisi ve Müslimânların Baştâcı, ikinci bin yılının müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretleri, islâm dîninin, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra en kıymetli kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.

Üç cild olup, aslı fârisî olan (Mektûbât) kitâbında, (536) mektûb vardır. Kelâm ve fıkh bilgilerini, tesavvufun marifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eşsiz bir eserdir.

(Mektûbât)ın birinci cildi, 1616 senesinde talebelerinin meşhûrlarından Yâr Muhammed Cedîd-i Bedahşî Talkanî “kuddise sirruh” tarafından toplanmıştır. Birinci cildde (313) mektûb vardır. Bu cildin son mektûbu, Muhammed Hâşim-i Keşmîye “rahmetullahi aleyh” yazılmış olup, hepsi Resûller adedince ve Bedr gazvesindeki mücâhidler adedince üçyüzonüç olmakdadır.

(Mektûbât)ın ikinci cildi ise, 1619 senesinde yine talebelerinden, Abdülhayy Pütnî tarafından toplanmışdır. Bu cildde Esmâ-i hüsnâ, ya’nî Allahü teâlânın kur’an-ı kerîmde geçen doksan dokuz ismi sayısınca, doksan dokuz (99) mektûb vardır. Kâdî zâde Ahmed efendi, (Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhinde diyor ki, (Allahü teâlânın doksandokuz ismine (Esmâ- i hüsnâ) denir. Allahü teâlânın ismleri (Tevkîfiyye)dir. Ya’nî islâmiyyetin bildirmesine bağlıdır. Islâmiyyetin bildirdiği ismler ile çağrılır ve onlar ile zikr olunur. Bunlardan başka ismler ile çağırmaga, zikr etmeğe, islâmiyyet izn vermemişdir).

(Mektûbât)ın üçüncü cildi de, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin vefâtından sonra 1630 senesinde talebelerinden Muhammed Hâşim-i Keşmî tarafından toplanmış olup, bu cildde de Kur'an-ı kerîmdeki sûrelerin sayısınca, yüz on dört (114) mektûb vardır.

Her üç cildde, toplam beşyüz yirmi altı (526) mektûb vardı. İmam-ı Rabbânî hazretlerinin vefâtından sonra, on mektûbu daha üçüncü cilde ilâve edilmişdir. Böylece toplam mektûb adedi (536) olmuştur. (Mektûbât)daki mektûbların birkaçı arabî, geri kalanların hepsi fârisîdir. Çeşitli zemânlarda basılmışdır.

İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu eserinde, insanoğlunun rûhî hastalıklarının tedâvî yollarını göstermiş, islâm dînine nasıl inanılacağı, ibâdetlerin ehemmiyyeti, Evliyâlık, Resûlullahın güzel ahlâkı, islâmiyyet, tarîkat ve hakîkatin ayrı-ayrı şeyleri olmadıkları, gâyet açık bir şekilde îzâh edilmişdir.

(Mektûbât Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir. İkinci ve Üçüncü cildlerdeki mektûblardan da gerekli olanları, Hakikat Kitâbevi yayınlarında ve çoğu (Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında mevcûddur.


>> Bu dosyayı bilgisayarınızda görüntüleyebilmek için Adobe Acrobat Reader programına ihtiyacınız vardır.

Boyut : 1.81 MB  |  İndirilme Sayısı : 1497   


 
 

Geri Dön

.::Bülent Gençer Vakfı .::.