» ANA SAYFA
» VAKIF RESİMLERİ
» ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ
» SİLSİLE-İ ALİYYE
» KİTAP İNDİR
» VİDEO ARŞİVİ
» SESLİ YAYINLAR
» LiNKLER
» İRTİBAT
   » Bağış
Bağışlarınız için
HESAP NUMARALARIMIZ

  »  İrtibat

E-Posta 

bilgi@bulentgencervakfi.com 

Telefon 

+90 312 329 17 04

 
 
 
Hakikat Kitabevi Yayınları Türkçe Kitaplar
 

* Kitapları sipariş vermek için buraya tıklayınız.
Tam İlmihâl-Se'âdet-i Ebediyye
İslam dinini aslına uygun öğrenmek ve yaşamak istiyorsak Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye kitabını okumalıyız. Bu kitap 14 asırlık zaman içinde islam dünyasında, dinde söz sahibi olan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından tercüme ve nakledilmiş mükemmel bir ilmihal kitabıdır. İslamiyyete nasıl inanılacağı, ibadetlerin nasıl yapılacağı, günlük işlerdeki davranışlarımız, güzel ahlak gibi konular en sağlam kaynaklardan biraraya getirilmiştir. 1248 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Mektûbât Tercemesi
Mektûbât Tercemesi, ikinci binin müceddidi, asrının en büyük ehli sünnet alimi imam-ı Rabbani hazretlerinin emsalsiz, çok kıymetli bir eseridir. Zamanındaki din alimlerine, valilere ve idarecilere yazdığı imanı, itikadı ve tesavvufu, güzel ahlakı, ibadetlerin ehemmiyyetini anlatan mektuplarından meydana gelmiştir. 512 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Fâideli Bilgiler
İslamiyyeti islam alimlerinin naklettiği şekilde öğrenmek için Fâideli Bilgiler kitabını okumalıyız. Bu kitapta ehli sünnet itikadı, islami ilimlerin sınıflandırılması, islam alimlerinin ve dört mezheb imamlarının üstünlükleri açıklanmaktadır. 480 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Hak Sözün Vesîkaları
Hak Sözün Vesikaları kitabında Abdullah-ı Süveydi, İmam-ı Rabbani ve Abdülaziz-i Devlevi gibi büyük alimlerin kaleminden eshabı kiramın ve ehli beytin kimler olduğunu, onlara saygı ve sevginin ehemmiyyetini ve peygamberliğin ne olduğunu ve Muhammed Aleyhisselamın peygamberliğini anlatılmaktadır. 400 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Herkese Lâzım Olan Îmân
İslamiyyete islam alimlerinin bildirdiği şekilde inanmak için Herekse Lazım Olan İman kitabını okumalıyız. Bu kitapta iman ve islam bilgileri en geniş şekilde anlatılmaktadır. Ayrıca kitapta Kuran-ı Kerim ile bugünkü tevrat ve incillerin karşılaştırmasını, müslümanlığı seçen tanınmış yabancı bilim, sanat, siyaset ve fikir adamlarının niçin müslüman olduklarını ve islam dininin üstünlüğünü bulacaksınız. 480 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


İslâm Ahlâkı
Güzel dinimiz islamiyyeti yaşamamız için islam ahlakı kitabını okumalıyız. Bu kitabı okuyarak islamın güzel ahlakını, kötü ahlakın çeşitlerini ve tedavi yollarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca doğru iman, ibadetlerimiz, namaz, oruc, hac, zekatla alakalı bütün konular, ibadetlerimizin önemi, faziletleri, müslümanların birbirlerine karşı hakları anlatılmıştır. 592 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Eshâb-ı Kirâm
Güzel dinimiz islamiyyeti islam alimlerinin naklettiği şekilde öğrenmek için Eshab-ı Kiram kitabını okumalıyız. Peygamber efendimizin mübarek yüzünü görmekle şereflenen eshab-ı kiramı ve ehli beyti sevmek Allahü tealanın en büyük nimetidir. Bu kitabı okuyarak bu nimete kavuşacağız. 416 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Kıyâmet ve Âhıret
Kıyamet ve Ahiret kitabında ölüm halleri, kabir hayatı, mahşer, cennet ve cehennemdeki hayat anlatılmaktadır. İbret ve dikkatle okunacak bir eserdir. 384 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Cevâb Veremedi
Güzel dinimiz islamiyyeti islam alimlerinin naklettiği şekilde öğrenmek ve doğru şekilde inanmak için Cevap Veremedi kitabını okumalıyız. Dinlerin nasıl bozulduğu ve Kuran-ı Kerim ile incil ve tevrat kitapları karşılaştırılmakta İsa aleyhisselamın insan olduğu peygamber olduğu ve ona tapılmayacağı açıklanmaktadır. 368 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları
İngiliz casusu Hempher'in görevli olarak gittiği Orta Doğu'da islamiyyeti içerden yıkmak için faaliyetlerini geniş olarak bildiren İngiliz Casusunun İtirafları kitabı ibretle okunacak bir eserdir. 128 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Kıymetsiz Yazılar (Kıymeti Bulunamayan Yazılar)
İslamın en büyük alimlerinden İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhendi hazretlerinin zamanındaki din alimlerine, valilere ve idarecilere yazdığı imanı, itikadı ve tesavvufu ve islamın güzel ahlakını, ibadetlerin ehemmiyyetini anlatan 3 ciltlik Mektûbât kitabı ile oğlu Muhammed Masum Faruki hazretlerinin 3 cilt olan Mektûbât kitaplarının bir özetidir. 412 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Namâz Kitâbı
5 vakit namazın şartları, farzları, vacibleri, sünnetleri, mekruhları, müfsidleri, hastalıkta ve yolculukta namaz konuları, namazın ehemmiyyeti, cuma, bayram ve cenaze namazları geniş olarak bu kitapta açıklanmaktadır. Ayrıca her müslümanın bilmesi gereken temel dini bilgilere de yer verilmiştir. 192 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Şevâhid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri)
Şevâhid-ün Nübüvve kitabı, peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın doğmadan önce, doğumundan peygamberliği müjdeleninceye ve risaletinden hicrete, hicretten vefatlarına kadar mucizelerini bildirmektedir. Bu kitabı okuyanların peygamberimize sevgisi artar. 448 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn (Dört Halîfenin Üstünlükleri)
Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn kitabında, Hazreti Ebubekir, hazreti Ömer, hazreti Osman, hazreti Ali'nin üstünlükleri ve ayrıca aşere-i mübeşşere denilen on büyük sahabinin, peygamber efendimizin yakınları olan ehli beytin, eshab-ı kiramın ve ümmetin üstünlüklerinin menakıbını bulacaksınız. 592 sayfadır.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bilgisayarınıza da yüklemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ayrıntılar


 

.::Bülent Gençer Vakfı .::.